Văn phong

Văn phong (dt): Cách thức viết văn, lối hành văn, riêng của mỗi người.

  • Văn phong của Thánh Kinh: Cách hành văn riêng của những người chép Thánh Kinh nhưng lại thống nhất trong sự diễn đạt ý muốn của Thiên Chúa

Hán Việt: Văn = Lời văn, bài viết. Phong = cách thức, lề thói.

221 views

Comments are closed.