Tục ngữ

Tục ngữ (dt): Câu nói ngắn, gọn, có vần, có điệu, hàm chứa kiến thức, chân lý, lời dạy đạo đức được lưu truyền trong dân gian.

Hán Việt: Tục là (1) thói quen; hoặc là (2) thế gian (đối với cõi thiêng liêng).

276 views

Comments are closed.