Thực tế

Thực tế (dt): Những điều có thật và xảy ra trong từng hoàn cảnh xã hội.

Hán Việt: Thực là có thật. Tế là ứng với thời cuộc.

205 views

Comments are closed.