Nguyên ngữ

Nguyên ngữ (dt): Thứ tiếng gốc được dùng để viết một bản văn. Thí dụ: Tiếng Hê-bơ-rơ là nguyên ngữ của Thánh Kinh Cựu Ước.

Hán Việt: Nguyên là gốc, là ban đầu. Ngữ là tiếng nói.

313 views

Comments are closed.