Ngụy biện

Ngụy biện (đt): Cố ý dùng những lý lẽ dường như đúng để đưa ra kết luận nghịch lại lẽ thật.

Hán Việt: Ngụy là dối trá. Biện là xét cho rõ để phân biệt đúng sai. Ngụy và biện được ghép chung thành một từ thì có nghĩa là dùng lời dối trá để thuyết phục người ta hiểu sai sự thật.

346 views

Comments are closed.