Ngụ ngôn

Ngụ ngôn (dt): Gửi vào trong lời nói một lẽ thật về đạo đức hoặc đức tin, để dạy dỗ người nghe.

  • Cùng nghĩa: Ẩn dụ.

Hán Việt: Ngụ = Gửi vào. Ngôn = Lời nói.

226 views

Comments are closed.