Ngôn ngữ

Ngôn ngữ (dt): Một thứ tiếng nói bao gồm chữ viết, câu văn, và lời nói. Thí dụ: Tiếng Anh là một ngôn ngữ được nhiều người trên thế giới sử dụng.

Hán Việt: Ngôn là lời nói, chữ viết, câu văn. Ngữ là tiếng nói

330 views

Comments are closed.