Ngạn ngữ

Ngạn ngữ (dt): Một câu nói ngắn, gọn, hàm chứa một lẽ thật, được truyền tụng lâu đời trong dân gian.

Hán Việt: Ngạn là lời nói xưa truyền lại. Ngữ là tiếng nói.

355 views

Comments are closed.