Lễ nghi

Lễ nghi (dt): Hình thức bên ngoài để biểu lộ sự trân trọng, tôn kính trong lòng.

Hán Việt: “Lễ” là sự trân trọng, tôn kính. “Nghi” là khuôn mẫu, hình thức bên ngoài.

“Lễ nghi hôn nhân” hoặc “hôn lễ” hoặc “lễ cưới” là hình thức để bày tỏ sự trân trọng, tôn kính đối với hôn nhân.

308 views

Comments are closed.