Hôn nhân

Hôn nhân (dt): Người nam và người nữ gắn bó với nhau, lập thành một gia đình, gọi là vợ chồng, sinh ra con cái để lưu truyền dòng dõi loài người.

Hán Việt: Hôn là lấy vợ lấy chồng. Nhân là gia đình bên chồng và gia đình bên vợ. Hôn nhân là sự hai người nam nữ kết làm vợ chồng dẫn đến mối quan hệ thân mật của gia đình hai bên.

Thánh Kinh: Xem các bài sau đây:

1. Nguồn Gốc, Ý Nghĩa, và Mục Đích:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=2886

2. Lễ Nghi:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=2888

361 views

Comments are closed.