Hạnh phúc

Hạnh phúc (dt): Hoặc “phúc hạnh” (người miền nam nói: “hạnh phước” và “phước hạnh”): Có cơ hội tốt lành để nhận lãnh những sự tốt lành. Sống trong hạnh phúc là sống trong những cơ hội tốt lành và nhận được những sự tốt lành.

Hán Việt: Hạnh = Cơ hội tốt lành. Phúc = Sự tốt lành.

302 views

Comments are closed.